Astronomów 12, a także w Punkcie Obsługi Klienta każdego ze Sklepów oraz na stronie internetowej pod adresem.
Powyżej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt.
W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do otrzymania nagrody (o której mowa w pkt.
Regulaminu) odbywają się w siedzibie Organizatora pomiędzy godziną 11:00 a 16:00 (dalej każde z tych losowań zwane będzie: "Losowaniem" ).Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies).Nagroda, o której mowa w pkt.W trakcie Losowania jest losowana ręcznie, przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięski Los i Uczestnik do którego należy Los.O którym mowa w pkt.Do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.Graniczna 2a, Wrocław.Trzecie Losowanie - w dniu 15 kwietnia 2019.
Pszczyńska 315, Gliwice.Regulaminu po dokonaniu zgłoszenia zgodnie regle instant loto z pkt.10.Konarskiego 47, Grudziądz.Do każdego Losu biorącego udział w danym Losowaniu przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności zgłoszenia.Jeżeli po dokonaniu odczytu kodu kreskowego z Paragonu Loterii w Czytniku albo po zarejestrowaniu Kodu Online na stronie, na Czytniku lub na stronie pojawi się napis: "Karta 20 złotych" - oznacza to, że posiadacz Paragonu Loterii lub Uczestnik, który zarejestrował Kod Online uprawniony jest.Szaflarska 176, Nowy Targ.W godzinach i dniach otwarcia Sklepu zakupu za dowolną kwotę dowolnego Towaru; oraz odebrać z kasy Sklepu Paragon Loterii; oraz odczytać w Czytniku, w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał zakupów Towaru lub Towarów znajdujący się na rewersie (z tyłu) Paragonu Loterii kod kreskowy.Utworzony przez: dziqa85 jakie proponujecie meble do ogrodu?Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.DTC3C-F, resultat du loto de samedi 29 aout 2015 FFP3 NR, kod EAN, nie spełnia zasadniczych wymagań załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia.Jeżeli po dokonaniu odczytu kodu kreskowego z Paragonu Loterii przy użyciu Czytnika na Czytniku pojawi się napis: "TYM razem SIĘ NIE UDAŁO" - oznacza to, że Uczestnik nie wygrał nagrody, ale ma możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród, o których mowa w pkt.Regulaminu: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) - informacja ta nie będzie emitowana publicznie; e) wyrażenie zgody na nagranie rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem i jej upublicznienie na antenie radia ZET oraz na stronie internetowej.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej.
Zwycięzca, który dokonał zakupów w Sklepie w celu otrzymania jednej z nagród, o których mowa w pkt.