loto oynamak harammi

Sava öncesi bir eitim ve idmandr.
Nitekim bir âyet-i kerimede öyle buyurulmaktadr: Ey iman edenler, arap, kumar, dikili talar (putlar fal ve ans oklar birer eytan ii pisliktir.Ancak tek tarafl olursa caiz olur.Çeitli adlarla yaplan comment gagner au loto fortune kültürel faaliyetler de ve spor müsabakalar nda ayn artlar aramamz gerekir.Dinimizce yasaklanan her ey haramdr, günahtr.Süleymaniye Vakf olarak nbsp;.Sportif faaliyetlerde de ayn eyleri söylemek mümkündür.Top oyunlarnda da namazn geciktirilmesine veya terkine, bakalarna gösterilmesi caiz olmayan yerlerin açlmasna meydan verilmedii, vücudun yaralanmasna ve sakatlanmasna sebep olmad müddetçe, bir mahzurdan söz edilemez.
Süper loto da ans oyunlarndan biridir ve dier ans oyunlar gibi kesinlikle haramdr, günahtr.
Hattâ bunlardan bazlar da sünnettir.
Ddaa, saysal, piyango.Milli piyango kesin olarak haram mdr?Muhammed Mustafa da açklk getirmektedir.Çünkü insann vakti dünyann ömrüne nisbetle çok az ve ksadr.Te böylece Allah, size âyetlerini açklyor.Çki, kumar, dikili talar (putlar) ve fal oklar eytan ii birer pisliktir.Peygamberimizin Kumarla lgili Hadis-i erifleri, kumar oynamak dinimizce günah m konusuna rehberimizin.Kazananlarn ibret veren hayat nbsp;.Zira kumarn bütün özelliklerini içinde tayor.Keza Peygamberimiz (asm) Habelilerin gösterdii mzrak oyunlarn.M/ kacak elektriK kullanmak haramdir, DA FAiZ odemek, Piyango, kumar, loto,toto oynatmak helal Mi?Bunlardan uzuk durun ki kurtulua eresiniz.Sohbetn ADI: mersn konferansi- sorular 2 tarh: m/Home/SohbetDokum/108057.