In voornoemd geval gaat het om een scheepje van slechts 13 meter.
Een krachtige luchthoorn, die bij slecht zicht, met regelmatige tussenpozen een geluidssein loto de samedi 11 aout geeft.
De onderhelft, bij de Belgische spits is dat net anders.Mosselwagen : 1 de dwarsbalk van de sleep beting.Varend Monument, Volledig oorspronkelijk van uiterlijk.3.Soms wordt onderscheid gemaakt tussen een munitietransportschip en een munitieopslagschip.Term onder meer aangetroffen in "Ons Zeewezen" vol.13.De nummers 1-99 waren voor stoomslepers met meer dan 200 pk vermogen.Dat lijkt echter geen regel te zijn.Middendeur : zie tussendeur.
Middenherft : herft tussen het voorste en achterste ruim.De benoeming van het scheepstype/soort is soms sterk afhankelijk van de scheepsmeter en kan daardoor afwijken van hetgeen gebruikelijk.20 van de 22 als modderbak geregistreerde vaartuigen waren van Twist Duinsche Zandleverantie Mij.Motorreglement : verzekeringsreglement waarin schade aan motoren en voortstuwingswerktuigen geregeld.Motorkantoorlogiesschip : motorschip ingericht voor het verblijf van personen, tevens dienst doent als kantoor.2 Gedekte aak : scheepstype.niet alle mogelijke samenstellingen, empty bingo card generator vooral niet die in combinatie met een scheepstype, poker snai app zijn opgenomen.

2 in het algemeen: een vaartuig dat voor de voortstuwing over een verbrandingsmotor kan beschikken, het kan eventueel dus ook met spierkracht of door de wind voortbewogen worden.